St Finians Primary school
St Finians Primary school

Fáilte

Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus eolas as an síomh seo.

School Events

AEC v1.0.4

St Finians Primary SchoolFáilte Isteach – Welcome to St. Finian’s Primary School

Welcome to St Finians Primary School, Newcastle Lyons. We hope that our website will be enjoyed by pupils, parents, past pupils and our friends in the wider community.

St. Finian’s is a mixed Irish primary school, catering for boys and girls from 4 to 12 years old. In existence since 1825, this school – situated in Newcastle Lyons, a village in County Dublin, Ireland – provides a wide range of activities and interests for its 532 plus pupils. We hope you enjoy your visit to our virtual home and learn a little about our school and village. Please feel free to send us any ideas you have for improving this service. For sending us feedback click here.

 

St Finians Primary SchoolFáilte romhaibh go suíomh Caisleán Nua Liamhna.

D’oscail scoil ar an suímhseo ar an 18ú lá de mhí Aibreáin 1825. Tá an scoil suite ar imell na cathrach i gCaisleán Nua Liamhna- baile beag- lán forbairt siúl le deanaí.

Tacaíonn an scoil le prionsabail cuimsitheachais agus comhionannais do gach páiste, taobh istigh do chomhtheasc agus paraiméadar rialacha agus treoireacha na Roinne Oideachais & Eolaíochta.

Cuidíonn an scoil agus an baile lena chéile ar mhaithe le forbairt iomlán an pháiste. Tá múinteoirí na scoile oscailte do luachanna , do riachtanasaí agus do thuairímí na bpáistí. Glacann Scoil Naomh Finín leis gurb iad tuismitheoirí, príomh oideasóirí a bpáistí. Tugaimís seans do gach páiste a c(h)umas a fhorbairt mar dhuine sásta, muiníneach, bródúil, le meas acu ar dhaoine eile agus a bheith in ann ról dearfach a ghlacadh sa tsochaí.

Tá sé mar aidhm ag an scoil foirfeacht a lorg i ngach ghné do shaol na scoile agus í measc iad siúd a fhreastalaíonn uirthí. Go tradisiúnta tá ról lárnach ag an cultúr ceoil, ealaín, agus spóirt a ghabhann lei, i saol laethúil agus i ngaiscí uile na scoile.

Má aontaíonn tú leis na luachanna, leis an ethós agus leis an bhfís atá léirithe sa ráiteas seo, tugaimís cuireadh duit teacht linn.

Beir bua,

Jonathan Loftus

Principal

 

St Finians Primary SchoolCo-Operative Approach

The school is appropriately named after St. Finian who is known as the ‘teacher of the Saints of Ireland‘. Continuing this tradition, the  St Finians Primary School has down the years endeavored to create a warm, safe, secure environment for all our children. This has been achieved by a combination of the efforts of all staff and the development of close and appropriate links between home, school and the local community. These links have contributed to the enrichment of the lives of our pupils.

St Finians Primary SchoolThe School Day

The school opens at 9.05 am and finishes at 1.45 pm for Infants and 2.45 pm for all other pupils. There is a morning break from 10.45 am to 11.00 am and lunch is from 12.35 pm to 1.00 pm.

St Finians Primary SchoolDisclaimer

St Finians Primary School website is means of communication for general information only. Children specific communication, e.g., absence notes, appointment with school, etc should be communicated via the office or class teacher.

Contact Form

Name *

Email *

Phone Number

Message *